Nadia Pereira Benavente

Kalkzeiger II

o. T.

2022

Steinzeug, Porzellan

8 x 7 x 10cm

��� 1.700