Nadia Pereira Benavente

Kalkzeiger IV

o. T.

2022

Porzellan

9,8 x 15,7 x 17,2 cm

��� 3.300