Nadia Pereira Benavente

Lehmzeiger II

o. T.

2022

Porzellan

12,5 x 16 x 13 cm

��� 3.100