Nadia-Pereira-Benavente_Zweiheit

Nadia Pereira Benavente

Zweiheit

o. T.

2021

Porzellan

H��he 35 cm

��� 1.200