Christian Wischnewski

TV TOPIA

o. T.

Collage auf Karton
Unikat

297 × 210 mm

€ 490