Christian Wischnewski

MORE

o. T.

Collage auf Karton
Unikat

223 �� 141 mm

��� 340