Susanne Krai��er

Sommerk��lte

o. T.

2015

Bronze

37 x 62 x 168 cm

��� 35.000