Nadia Pereira Benavente

Lehmzeiger III

2022

Porzellan

11,4 x 12,8 x 12,7 cm

€ 2.600